WEDDING ^-^

Huỳnh Thanh Long & Dương Thị Mỹ Hương


08-02-2015


Phiên tòa ngày 20-10: Em bị triệu đến toà án vì đã bước vào cuộc sống của anh, đánh cắp trái tim anh, và cướp đi mọi cảm xúc trong anh. Tòa án quyết định em bị kết án chung thân cùng anh. Em có gì biện hộ không?


Giải mã cặp đôi Long & Hương